www.garlicki.pl
www.garlicki.com


What is My IP ADRES?
IPCONFIG /all
NETWORK TOOLSIPCONFIG /all
Otrzymujemy kilka wartościowych informacji.
1. Adres fizyczny MAC.
2. Informacja o DHCP czyli nadawaniu,
czy pozyskiwaniu adresów serwerów dns automatycznie.
3. Adres IP komputera.
4. BRAMA DOMYŚLNA czyli adres IP routera.
Najczęstsze adresy routera to np.:
192.168.0.1, 192.168.100.1
5. Wpisujemy adres IP routera do przeglądarki,
żeby zalogować się na routerze,
Zwykle parametry logowania są domyślne,
login: admin hasło: admin
lub inne w zależności od modelu routera,
czy poprzedniej konfiguracji.

LOOKUP
TraceRoute
DNS Look Up
EMAIL TRACE
EMAIL TRACER!
HOSTNAME to IP Address
IP to HOSTNAME
IP2MAP
IPAddressMy
LOCAPING
NETWORK TOOLS
PING
TRACE EMAIL
TRACER EMAIL
My HTTP & IP INFO
WhatIsMyIP
WhatIsMyIPAddress
IP Addresses by Country
IP Address for Poland
Visual Trace Route
Więcej?... More?...

ip address


DOTACJE
APEL o WSPARCIE
Przelew do banku


Main WAP Page
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
1989-2021