logo help
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
logo hello

INTERNET
Internet za damo?
Telewizja za darmo?
Rozmowy z komórki za darmo?
PORADNIK
NIE DLA IDIOTÓW

logo szok
INTERNET NAJTANIEJ
W Polsce jest wyjątkowo dużo osób ogłupionych nachalną reklamą,
Osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i dopalaczy,
obarczonych syndromem FAS z wadami genetycznymi i rozwojowymi,
których matki piły alkohol w ciąży.
Wiedzą o tym doskonale operatorzy sieci GSM
i konsultanci w salonach GSM.
Osoba wchodząca do salonu to potencjalna ofiara,
która można (i trzeba) oskubać z pieniędzy,
Najlepiej namówić na abonament z umową na 24 miesiące.
Operatorzy i Sieci GSM zarabiają miliony na ofiarach nieświadomych swojej głupoty,
Konsultanci dostają sute prowizje za każdego oskubanego klienta.

Poniżej mój krótki poradnik
NIE DLA IDIOTÓW.
Jak można mieć Internet za DARMO i NIC NIE PŁACIĆ,
Jak można mieć TELEFONY za DARMO i NIC NIE PŁACIĆ,
Jak można mieć TELEWIZJĘ za DARMO i NIC NIE PŁACIĆ,

Jak MIESZKAĆ za DARMO?
Jak NIE PŁACIĆ za CZYNSZ?
Jak NIE PŁACIĆ za PRĄD i ENERGIĘ?

Jest tylko jeden warunek:
Za DARMO jest NIE DLA IDIOTÓW!
IDIOCI MUSZĄ PŁACIĆ za WSZYSTKO.

KTO NIE MA ROZUMU w GŁOWIE,
KOMU NAUKA ŚMIERDZI,
Ten MUSI CIĘŻKO PRACOWAĆ przez CAŁE ŻYCIE do ŚMIERCI,
Każdy IDIOTA MUSI PŁACIĆ za WSZYSTKO do ŚMIERCI!

W Polsce niestety jest wyjątkowo dużo idiotów.
Głupich nie sieją, sami się rodzą.
Operatorzy GSM podobnie jak wiele firm żyją w POlsce jak w raju,
Czerpią z ograbiania durnych polaczków lukratywne krociowe zyski.
Dlaczego w Polsce jest tak dużo idiotów,
Wyjaśniam niżej, oraz w dziale PAŃSZCZYZNA.
Przykładowo badania dowodzą, że 33% polskich matek pije alkohol w ciąży!
Na ulicach polskich miast, wsi i miasteczek widać dużo dzieci i osób dorosłych,
z widocznymi cechami i objawami F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome)
Z powodu FAS występują uszkodzenia płodów od alkoholu,
liczne wady genetyczne i rozwojowe u noworodków, dzieci i osób dorosłych.
Dzieci i osoby z F.A.S. mają charakterystyczny wygląd,
(mała głowa, kurnosy nos, mała i cienka górna warga, cofnięta żuchwa, małe zapadnięte oczy)
Dzieci z F.A.S. gorzej się rozwijają i mają znacznie niższy poziom inteligencji,
Dzieci i osoby z F.A.S mają problemy z przyswajaniem wiedzy,
Problemy rozwojowe, ruchowe, adaptacyjne i motoryczne,
Nie odróżniają dobra od zła, Nie rozumieją pojęcia wartości,
U dzieci i osób z syndromem F.A.S. występuje wrodzona skłonność do uzależnień:
Skłonności do alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy,
Agresja, Gwałtowność, Wybuchy złości, Depresje,
Samookaleczanie się i ucieczki z domu.
Syndrom alkoholowy F.A.S. to w Polsce ogromny problem,
występujący w wielu polskich domach, przedszkolach i szkołach.
Picie alkoholu przez matki w ciąży i FAS (Fetal Alcohol Syndrome),
to ogromny i coraz większy problem polskiego społeczeństwa.
Więcej o F.A.S. w encyklopedii:
F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome)
F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome) wygląd

Przez całe życie zastanawiała mnie ogromna skala i rozmiar
patologii w Polsce niespotykany gdzie indziej.
Wszechobecny Alkoholizm, Złodziejstwo, Napady, Rozboje, Kradzieże,
Agresja, Chamstwo, Zbydlęcenie i Zwyrodnienie społeczeństwa,
Otępienie, Zobojętnienie, brak Empatii i Wrażliwości na losy kraju i jego przyszłych pokoleń,
Pijani rodzice poniewierający, bijący, molestujący i mordujący własne dzieci,
Psie kupy leżące i śmierdzące wszędzie na każdym kroku,
Rozpita i rozwydrzona młodzież,
Wszechobecne chamstwo i brak kultury,
Rozpite i zdegenerowane społeczeństwo,
Narkotyki i dopalacze,
Taki jest obraz większości wsi, miasteczek, oraz miast w Polsce.
Wszystko za cichą aprobatą kolejnych rządów, które nie tylko nic nie robiły,
ale nawet często otwarcie wspierały te patologiczne zjawiska,
bo doskonale zarabiają na tym i czerpią z tego ogromne korzyści (podatki, akcyza).
Ze zdrowiem Polaków nikt się nie liczy.
Do tego wszystkiego przyczynili się również odwieczni wrogowie Polski,
w szczególności rosjanie, niemcy, żydzi, litwini i ukraińcy,
stanowiący znaczną część społeczeństwa.
Nie można przy tej okazji pominąć kleru, który stał za tym wszystkim,
wykorzystującego do swoich celów ciemnotę,
wiarę w cuda i w zabobony ciemnego narodu.
Tam gdzie jest religia, tam nie ma rozumu.
W 1105 roku to właśnie kościół i kler wprowadził pierwszą w historii Polski pańszczyznę,
ustalając pierwszy w historii wymiar pańszczyzny w dobrach klasztornych i kościelnych.
(Przywilej tyniecki z 1105 roku)
Trudno uwierzyć, że katolicy w Polsce w XXI wieku wierzą nie tylko w cuda,
Katolicy nadal wierzą, że Ziemia jest płaska,
a dzieci bocian przynosi w koszyku i zostawia w kapuście.
Będąc w większości antysemitami,
Katolicy modlą się do żydowskich bożków, do glinianych figurek i zbitych desek.
(jak wiadomo Jezus był żydem po matce i mieszkał w żydowskiej Jerozolimie)
To wszystko jest pozostałością 826 lat PAŃSZCZYZNY i PROPINACJI, (1105-1931),
w tym 123 lat zaborów i trzech kolejnych rozbiorów Polski,
następnie 7 lat II Wojny Światowej i hitlerowskiej okupacji,
w której Polska straciła 6 milionów najlepszych obywateli,
do tego jeszcze należy dodać 44 lata komunizmu, (1945-1989),
Razem 1000 lat rozpijania i nieustannej indoktrynacji i prania mózgów,
Do tego dochodzi ogromna ilość matek pijących alkohol w ciąży,
co powoduje uszkodzenia płodów, wady rozwojowe i uszkodzenia mózgu u noworodków,
obarczonych syndromem F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome),
Dzieci z syndromem F.A.S. mają przez całe życie rozmaite problemy,
problemy rozwojowe, wychowawcze, adaptacyjne i z przyswajaniem wiedzy,
problemy z nauką w przedszkolu, w szkole, w pracy i w domu.

Wszystko to razem zrobiło swoje i powoduje,
że Polacy cieszą opinią najgłupszego i najbardziej rozpitego narodu na świecie,
co udowadniają codziennie dając liczne przekonujące dowody swojej głupoty.
Wystarczy czytać wiadomości i śledzić codzienne kroniki wypadków.

Żydzi, którzy w Polsce opanowali prawie wszystkie urzędy i stanowiska,
odegrali i nadal odgrywają w niszczeniu Polski rolę tak ważną i tak istotną,
że poświeciłem żydom specjalny oddzielny rozdział.
(link: żydzi)
Czy to nie są wystarczające dowody na eutanazję polskiego narodu?

Przykładowo:
Całodobowe sklepy z alkoholem dostępne w każdym mieście prawie na każdej ulicy,
Narkotyki i dopalacze dostępne w szkołach i na ulicach,
Pijane matki rodzące pijane noworodki z zespołem F.A.S.
Psie kupy, których nie ma kto sprzątać, zalegające na chodnikach i trawnikach nawet w parkach,
Patologia z nizin społecznych widoczna na każdym kroku.

W miarę jak podróżowałem po świecie i poznawałem coraz to nowe kraje,
Rozmiar tej patologii wprawiał mnie w coraz większe zdumienie.
Z wiekiem coraz bardziej zagłębiałem się w temat starając się znaleźć i zrozumieć przyczyny tego zjawiska.

PAŃSZCZYZNA i PROPINACJA
Propinacja wymuszana przez panów na chamach (wieśniakach),
to jedna z głównych przyczyn powszechnego alkoholizmu w Polsce.
826 lat rozpijania poddanych chłopów i trzymania za mordę chamów przez panów zrobiło swoje.
Zmiany genetyczne w umysłach tego narodu są tak głębokie i nieodwracalne,
że nawet 10 pokoleń nie wystarczy, żeby cokolwiek zmienić.
Zrozumiałem to po latach studiów i badań nad tematem powszechnego alkoholizmu w Polsce
i wszechobecnej patologii panującej w tym chorym kraju.
Prawda jest taka, że ogromna większość ludzi w tym kraju ma nieodwracalnie zmiany genetyczne w mózgu,
Uszkodzeniu i zmianom uległ też łańcuch i kod DNA.
Większość, bo niestety większość wywodzi się z chłopstwa, (chamów).
Zmiany te były kształtowane na siłę przez 826 lat istnienia pańszczyzny.

Reszty zniszczenia polskiego narodu dopełniły:
Trzy kolejne Rozbiory Polski,
123 lat niewoli pod obcymi zaborami,
Okupacja Hitlerowska w czasie II Wojny Światowej,
Wybicie i fizyczna likwidacja przez zaborców i okupantów prawie całej polskiej inteligencji.
Największą degenerację polskiego narodu spowodowało jednak,
826 lat wyzysku chłopów przez panów, oraz ponad 500 lat rozpijania chłopów przez panów, kosciół i żydów,
którzy dzierżawili karczmy od panów.
czyli obowiązkowa Pańszczyzna i Propinacja.
Chłopstwo od 1105 roku żyło uciskane w okropnej biedzie i nędzy jak niewolnicy.
826 lat przymusowej pańszczyzny i propinacji (rozpijania) zrobiło swoje.
Pijane matki coraz częściej rodzą pijane noworodki z syndromem F.A.S. i uszkodzeniami mózgu,
Alkoholizm i patologia widoczne są na każdym kroku.

Polacy są już do tego przyzwyczajeni,
Wydają się być pogodzeni z losem.
Są zniewoleni i całkowicie bierni,
Od wielu lat są w jakimś letargu.
Smutki, żale, niepowodzenia i troski nadal topią w alkoholu,
od kórego przez setki lat byli na siłę uzależniani,
Do tego dochodzą narkotyki, dopalacze i papierosy,
które też uszkadzają i wyniszczają nie tylko płuca, ale też mózg.
Od setek lat nadal trwa degradacja i niszczenie polskiego narodu.
Jak wiadomo pijanym, bezwolnym i otumianionym motłochem łatwiej się rządzi,
o czym doskonale wiedzą wszystkie panujące "elyty".
Straty w populacji są nie do odrobienia.

Reasumując:
Żeby nie wiadomo co robić, nawet przez kolejne 200 lat nic się tutaj nie zmieni.
Ten kraj jest stracony co najmniej na kilka pokoleń.
W tej sytuacji nie może dziwić ogromna emigracja,
bo kto tylko może ucieka z tego chorego kraju.
Polska z tego powodu bardzo szybko się wyludnia,
Nie pomaga nawet program 500+
z którego patologia chętnie korzysta.
Reszty dopełnią Ukraińcy i potomkowie Bandery, którzy nas nienawidzą,
których najechało nasz kraj już parę milionów za przyzwoleniem rządu,
Gdyby dodać do tego jak nas trują codziennie,
Zatruta żywność, Zatrute zanieczyszczone powietrze,
Trujące opryski Chemtrails z samolotów rozpylających toksyczne substancje,
W efekcie epidemie raka i innych chorób dziesiątkują populację.
Niewydolna służba zdrowia,
Tasiemcowe kolejki do lekarzy, Brak miejsc w szpitalach,
Wszystko to razem powoduje, że nasz los jest przesądzony.
Nasi odwieczni wrogowie Rosjanie, Niemcy, Ukraińcy, Litwini i Żydzi,
Nie mogą się już końca Polski doczekać.
Jak pójdzie tak dalej,
za kilkadziesiąt lat Polska prawdopodobnie przestanie istnieć.

Obowiązkowa lektura:
Wikipedia: Pańszczyzna
Wikipedia: Propinacja
Wikipedia: Cham
"O Propinacji i o tym, kto rozpijał chłopów?"
"Kolonializm po polsku, czyli długi cień pańszczyzny"
F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome)
F.A.S. (Fetal Alcohol Syndrome) wygląd
Wikipedia: Noe
Jezuici: Cham syn Noego
"Noe: Wybrany przez Boga"

logo szok
Trochę historii:
Cham według biblijnej Księgi Rodzaju to jeden z 3 synów Noego.
Szlachta pochodziła od Jafeta, chłopi od Chama, a żydzi – od Sema.

1105 r. – Przywilej tyniecki
Pierwszy z dokumentów ustalający wymiar pańszczyzny w dobrach klasztornych i kościelnych.
Od XII w. do 1520 r. wymiar pańszczyzny obciążającej chłopów wynosił od 2 do 4 dni w roku.

1496 – Statuty piotrkowskie Odtąd tylko jeden chłop w roku mógł opuścić wieś.

1520 r. – Przywilej toruński
Podwyższono obowiązek odrabiania pańszczyzny do 1 dnia w tygodniu i objęto nim wszystkich poddanych.
Ciągle podwyższana pańszczyzna osiągnęła w XVIII w. w sporadycznych przypadkach 10 dni w tygodniu.

1760 r. – W dobrach magnackich Andrzeja Zamoyskiego pańszczyznę zamieniono chłopom na czynsz.

1776 r. – W projekcie prawa ziemskiego zwanego Kodeksem Zamoyskiego prawną poprawę bytu chłopów podjął Andrzej Zamoyski.
Kodeks został odrzucony przez sejm w 1780 r.

1790 r. – Autor broszury pt. „Uwagi praktyczne o poddanych polskich”,
postulował zamianę pańszczyzny na przymusowe oczynszowanie z urzędu.

1794 r. – Na mocy Uniwersału Połanieckiego, chłopom przyznano wolność osobistą,
nieusuwalność z użytkowanej ziemi oraz obniżenie wymiaru pańszczyzny o połowę.

1811 r. – Na mocy edyktów z lat 1811–1850 zniesiono pańszczyznę na terenie zaboru pruskiego.
W Wielkim Księstwie Poznańskim w 1823 r.

1830 r. – Jan Olrych Szaniecki złożył w sejmie projekt zniesienia pańszczyzny,
odrzucony przez posłów Królestwa Polskiego.

1846 r. – Na mocy ukazu cara Mikołaja I w Królestwie Polskim zniesiono pańszczyznę
w formie darmoch, powabów i najmu przymusowego.

1848 r. – Na mocy patentu z 17 kwietnia 1848 r. zniesiono pańszczyznę na terenie zaboru austriackiego.
Zniesienie pańszczyzny było pokłosiem powstania krakowskiego i rzezi galicyjskiej

1861 r. – Pod wpływem masowej odmowy wykonywania świadczeń na rzecz dworów,
Na mocy ukazu z 4 (16) maja wydanego przez cara Aleksandra II
zniesiono pańszczyznę na terenie Królestwa Polskiego.

Okup pańszczyźniany.
1862 r. - Ukaz z 5 czerwca wprowadzał w Królestwie zmianę okupu na oczynszowanie
Mimo formalnego zniesienia pańszczyzny w XIX wieku,
na Orawie i Spiszu (w dobrach Salamonów i Jugenfeldów,
oraz w niektórych dobrach kościelnych) aż do lat 30-tych XX wieku istniała tzw. żelarka,
którą można uznać za pewną formę pańszczyzny.
Chłopi, którzy po uwłaszczeniu mieli zbyt mało ziemi, aby się z niej utrzymać,
zmuszeni byli ponownie oddać się w zależność feudalną od możnowładcy.
W zamian za grunt, mieszkanie i prawo użytkowania dworskich pastwisk,
chłop (żelorz) zobowiązany był do świadczenia nieodpłatnej pracy rolnej na rzecz dworu.
Formalnie żelorz, w przeciwieństwie do chłopa pańszczyźnianego, posiadał wolność osobistą,
Mógł np. opuścić swoje miejsce zamieszkania
(po wcześniejszym uregulowaniu swoich powinności wobec dworu).
Mimo to, właściciele ziemscy głęboko ingerowali w życie prywatne żelorzy,
m.in. określając minimalny wiek zawarcia przez nich małżeństwa,
czy też sprzeciwiając się pracy podejmowanej przez rodzinę żelorza poza dobrami dworskimi.

1920 r. - Wniosek w sprawie zniesienia pańszczyzny na Spiszu i Orawie w 1920 złożył w sejmie poseł Wojciech Roj.

1931 r. - Żelarka została ostatecznie zniesiona ustawą sejmową z dn. 20.03.1931

Źródło: Wikipedia

REASUMUJĄC:
W Polsce jest wyjątkowo dużo ciemnoty, głupoty,
Katolicy, których jest 85% wierzą w cuda, zabobony i obiecanki,
Modlą się do żydów, do glinianych figurek i zbitych desek,
Wierzą, że Ziemia jest płaska, a dzieci przynosi bocian w koszyku i zostawia w kapuście,
Korzystają z tego bandy rozmaitych cwaniaków,
Kler od wieków wykorzystuje ciemnotę prostego ciemnego ludu,
Tam gdzie jest religia, tam nie ma rozumu.
Mistrzami w wykorzystywaniu ludzkiej głupoty są żydzi.
Wykorzystują to również rządzący,
Rozpitym i ogłupionym społeczeństwem łatwiej się rządzi.
W Polsce wszystko jest skorumpowane i rozkradane,
Złodziejstwo to najlepszy biznes w Polsce.
W Polsce prawo jest dla złodziei.
Idioci których nie brakuje płacą za wszystko.
Rozpite, otumianione społeczeństwo jest tępe niczego nie widzi i nie rozumie,
Na głupocie i ciemnocie pasożytuje nie tylko kler,
Krociowe zyski zarabiają na tym rozmaite firmy,
Tzw. "pracodawcy" na ciemnocie i nieświadomości Polaków zbijają majątki,
Ogromne korzyści i milionowe zyski czerpią garściami operatorzy sieci GSM.
Ciemny lud powoli budzi się jednak z letargu,
Nieustannie rośnie świadomość w narodzie.
Nadejdzie dzień zapłaty za brednie i łgarstwa,
wmawiane ciemnemu motłochowi po tysiąckroć.

POLACY!
Naszą bronią jest PRAWDA!
PRAWDA zawsze zwycięża.
GOOGLE nie BOLI.
Szukajcie PRAWDY!
PRAWDA
Zakończę słowami naszego hymnu:
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
Pozdrawiam serdecznie
Jerzy Garlicki

Valid HTML 4.01 Transitional     Valid ISO-15445

logo szok
GARLICKI
Software & Hardware
www.garlicki.pl
www.garlicki.com
1989-2016