www.garlicki.pl

TEORIA KROPOTKINA

Wojny i eksterminacja są zjawiskami istniejącymi naturalnie i powszechnie.

Tak samo powszechna jest wzajemna pomoc, która prowadzi do kreatywności i rozwoju.

Większość gatunków żyje w społecznościach.

Znajdują one w zgrupowaniach najlepszą obronę dla przetrwania: rozumianą w szeroko pojętym sensie darwinizmu - jako walkę przeciwko wszystkim naturalnym warunkom, które nie sprzyjają gatunkowi.

Gatunki w których praktyka wzajemnej pomocy osiągnęła najwyższy rozwój są zawsze najliczniejsze, najlepiej prosperujące i najbardziej otwarte na przyszły rozwój.

Wzajemna obrona, możliwość przeżycia do wieku starczego i gromadzenia doświadczeń, wyższy poziom intelektualny i dalszy wzrost umiejętności socjalnych zapewniają utrzymanie gatunku, jego rozszerzenie i następującą postępową ewolucję.

Kontrastując, gatunki niesocjalne są skazane na rozkład i wyginięcie.

TEORIA KROPOTKINAwww.garlicki.pl

TEORIA KROPOTKINA

Wojny i eksterminacja są zjawiskami istniejącymi naturalnie i powszechnie.

Tak samo powszechna jest wzajemna pomoc, która prowadzi do kreatywności i rozwoju.

Ogromna większość gatunków żyje w społecznościach.

Znajdują one w zgrupowaniach najlepszą obronę dla przetrwania: rozumianą w szeroko pojętym sensie darwinizmu - jako walkę przeciwko wszystkim naturalnym warunkom, które nie sprzyjają gatunkowi.

Gatunki, w których praktyka wzajemnej pomocy osiągnęła najwyższy rozwój, są zawsze najliczniejsze, najlepiej prosperujące i najbardziej otwarte na przyszły rozwój.

Wzajemna obrona istniejąca w takim przypadku, możliwość przeżycia do wieku starczego i gromadzenia doświadczeń, wyższy poziom intelektualny i dalszy wzrost umiejętności socjalnych zapewniają utrzymanie gatunku, jego rozszerzenie i następującą postępową ewolucję.

Kontrastując, gatunki niesocjalne są skazane na rozkład i wyginięcie.

TEORIA KROPOTKINA
TEORIA DARWINA